Arif Nihat Asya

Müəllifə aid 8 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.2.2