Arif Nihat Asya

Müəllifə aid 8 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
       4.8.1