Aqata Kristi

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
3.3.3