almas-ildirim

Almas İldırım

İldırım Almaszadə (Almas İldırım) (1907, Bakı – 1952, Elazığ, Türkiyə) — Azərbaycannın mühacir şairi.

Vətən həsrəti, qəribliyin hüznü Almas İldırımın demək olar ki, bütün əsərlərinin aparıcı ahəngini təşkil edir. Almas İldırım Türkiyədəki on yeddi illik həyatında jurnal və məcmuələrdə, qəzetlərdə milli şeirlərini nəşr etdirmiş, milliyətçi və istiqlalçı bir şair olaraq tanınmışdır. Yazdığı şeirlər "Boğulmayan səs" adı altında çap olunmuşdur. Bundan başqa, "Azərbaycan mahnıları" adlı kitabı da var.

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6