aleksandr-puskin

Aleksandr Puşkin

aleksandr-puskin

Müəllifə aid 17 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6