Afrika atalar sözü

Müəllifə aid 13 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
3.8.9