yusif-vezir-cemenzeminli

Yusif Vəzir Çəmənzəminli

yusif-vezir-cemenzeminli

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7