yilmaz-erdogan

Yılmaz Ərdoğan

yilmaz-erdogan

Müəllifə aid 36 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7