volter

Volter

Fransua-Mari Arue (fr. François-Marie Arouet; 1694 - 1778) — XVIII əsr Fransa maarifçilərinin görkəmli nümayəndəsi, şair, publisist, tarixçi, insan hüquqları müdafiəçisi.

Müəllifə aid 63 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7