Vissarion Belinski

Müəllifə aid 38 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.1.6