Uorren Baffett

Müəllifə aid 6 aforizm var
© 2011-2021
       5.4.6