Uorren Baffett

Müəllifə aid 6 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2