Uilyam Qoldinq

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
       4.8.1