Turqut Uyar

(1927-1985) Türk şairi

Müəllifə aid 21 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2