turqut-uyar

Turqut Uyar

(1927-1985) Türk şairi

Müəllifə aid 21 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6