Türk atalar sözü

Müəllifə aid 31 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.0.0