turk-atalar-sozu

Türk atalar sözü

turk-atalar-sozu

Müəllifə aid 31 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6