Tomas Cefferson

(1743-1826) Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-ci vitse-prezidenti və 3-cü prezidenti, ilk Dövlət katibi. ABŞ İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi. Onun prezidentliyi dövründə ABŞ Fransadan Luiziana torpaqlarını satın alaraq öz ərazisini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir.

Müəllifə aid 9 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2