teymurleng

Teymurləng

teymurleng

Müəllifə aid 9 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7