Sunay Akın

Müəllifə aid 19 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
       4.8.1