sumer-atalar-sozleri

Şumer atalar sözləri

sumer-atalar-sozleri

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6