suleyman-peygember

Süleyman peyğəmbər

suleyman-peygember

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7