Mixail Sаltıkоv-Şеdrin

Mixail Yevqrafoviç Sаltıkоv-Şеdrin (rus. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 1826-1889)—Rusiya yazıçısı.

Müəllifə aid 1 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.4.1