Sinkler Lyuis

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2019
       4.8.1