Şarl Lui Monteskyö

Şarl Lui Monteskyö (fr. Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède et de Montesquieu; 1689 — 1755) - fransız yazıçı, maarifçi filosof, siyasi mütəfəkkir, sosioloq və tarixçi.

Müəllifə aid 17 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
3.8.9