Şarl Lui Monteskyö

Şarl Lui Monteskyö (fr. Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède et de Montesquieu; 1689 — 1755) - fransız yazıçı, maarifçi filosof, siyasi mütəfəkkir, sosioloq və tarixçi.

Müəllifə aid 18 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2