Cəlaləddin Rumi

Mövlana Cəlaləddin Rumi (1207-1273) — İslam və təsəvvüf dünyasında tanınmış fars dilli şair, mövləvi yolunun öncülü, vəhdəti-vücud (panteizm) fəlsəfəsinin tanınmış nümayəndəsi.

Müəllifə aid 50 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2