robin-sarma

Robin Şarma

robin-sarma

Müəllifə aid 20 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6