Robin Şarma

Müəllifə aid 20 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6