Pol Oster

Müəllifə aid 40 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
3.8.9