pifaqor

Pifaqor

Samoslu Pifaqor ( E.ə. 570 – E.ə. 490) — Qədim yunan filosofu və riyaziyyatçısı, dini fəlsəfi məktəbin – Pifaqorizmin banisi.

Müəllifə aid 30 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7