Oskar Uayld

Müəllifə aid 62 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.0.0