Oskar Uayld

Müəllifə aid 57 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
3.7.8