Oskar Uayld

Müəllifə aid 53 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
2.9.3