A.N.Tolstoy

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2