M.Y. Lermontov

Mixail Yuryeviç Lermontov (1814 -1841) — rus şairi, dramaturq, rəssam.

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2