Mustafa Kamal Atatürk

Müəllifə aid 42 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.4.1