mirze-feteli-axundov

Mirzə Fətəli Axundov

Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğlu Axundov (Axundzadə) — Azərbaycan yazıçı-dramaturqu, materialist filosofu, ictimai xadim, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi.

Müəllifə aid 3 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6