Mirzə Ələkbər Sabir

M. Ə. Sabir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dahi satirik və tənqidi realizmin ən müqtədir nümayəndəsi kimi tanınır. Əsərlərində zəhmətkeşlərin qüdrətli müdafiəçilərindən biri olaraq bilavasitə xalqı öz haqqını başa düşməyə, birləşməyə çağırmışdır.

Müəllifə aid 9 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2