Məmməd Rahim

Xalq şairi Məmməd Rahim (1907-1977) anadan olub.
"Leninqrad göylərində", "Abşeron torpağında" poeamalarının, "Azərbaycan kantatası" şeirlər toplusunun müəllifidir.

Müəllifə aid 2 aforizm var
© 2011-2020
       5.4.1