memmed-rahim

Məmməd Rahim

Xalq şairi Məmməd Rahim (1907-1977) anadan olub.
"Leninqrad göylərində", "Abşeron torpağında" poeamalarının, "Azərbaycan kantatası" şeirlər toplusunun müəllifidir.

Müəllifə aid 2 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6