Mahatma Qandi

Müəllifə aid 32 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
3.6.0