Kiçik İsgəndər

Müəllifə aid 16 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.2.2