kicik-isgender

Kiçik İsgəndər

kicik-isgender

Müəllifə aid 16 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7