Karl Marks

Müəllifə aid 21 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.4.1