Karl Marks

Müəllifə aid 21 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.4.0