Jorj Sand

Jorj Sand (1804-1876) — Fransız yazıçısı

Müəllifə aid 23 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.1.0