Jan Pol Sartr

Müəllifə aid 13 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.3.2