Jan Jak Russo

(fr. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)
Fransız filosofu, yazıçı, bəstəkar, Ensiklopediyanın yaradıcılarından biri. 1789-1794 cü ildə Fransa Burjua inqilabı zamanı onun əsərləri Yakobinlərin əsas ideya dayağı olmuşdur.

Müəllifə aid 29 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.0.0