jan-jak-russo

Jan Jak Russo

(fr. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)
Fransız filosofu, yazıçı, bəstəkar, Ensiklopediyanın yaradıcılarından biri. 1789-1794 cü ildə Fransa Burjua inqilabı zamanı onun əsərləri Yakobinlərin əsas ideya dayağı olmuşdur.

Müəllifə aid 29 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7