italyan-atalar-sozu

İtalyan atalar sözü

italyan-atalar-sozu

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6