İngilis atalar sözləri

Müəllifə aid 20 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2