ibnul-qayyim-al-cevziyye

İbnul Qayyim al-Cəvziyyə

İbn əl-Qayyim əl-Cövziyyə (1292-1350) - təfsir, üsul, kəlam, fiqh, və dəqiq elmlərində dərin elmi olan tətqiqçi və bol əsər verən, iti zəkalı müctəhid və çox məşhur böyük bir İslam alimidir.

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7