İbnul Qayyim al-Cəvziyyə

İbn əl-Qayyim əl-Cövziyyə (1292-1350) - təfsir, üsul, kəlam, fiqh, və dəqiq elmlərində dərin elmi olan tətqiqçi və bol əsər verən, iti zəkalı müctəhid və çox məşhur böyük bir İslam alimidir.

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2021
       5.4.6