Hind atalar sözləri

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2018
4.1.7