Hind atalar sözləri

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2018
3.8.9