Hind atalar sözləri

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2019
4.6.0