gurcu-atalar-sozleri

Gürcü atalar sözləri

gurcu-atalar-sozleri

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7