fransua-de-larosfuko

Fransua de Laroşfuko

(fr. François VI, duc de La Rochefoucauld, 1613 - 1680) — Fransa yazıçısı və əxlaq vaizi. Özünün "Əxlaq qaydaları" (Maximes) əsəri ilə tanınır. Qədim zadəgan ailəsində doğulub. Gəncliyində orduda xidmət edib. Sent-Antuan döyüşündə yaralanıb.

Müəllifə aid 68 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7