Fatimə Zəhra

Fatimə Zəhra — Mühəmməd Peyğəmbərin ilk xanımı Xədicədən olan qızı, onun əmisi oğlu və ən yaxın köməkçisi Əli ibn Əbu Talibin həyat yoldaşı, onun oğlan nəvələri olan Həsən və Hüseynin anası. Müsəlmanlar Fatimənin xatirəsini əziz tuturlar.

Müəllifə aid 8 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6