eliaga-vahid

Əliağa Vahid

İsgəndərov Əliağa Məmmədqulu oğlu (Əliağa Vahid) (1895, Bakı – 1 oktyabr 1965) — Azərbaycan şairi, qəzəlxan, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi.

Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Vahid müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir, xanəndələrin repertuarında mühüm yer tutur.

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6