Əbülhəsən Bəhmənyar

Şərq peripatetizminin görkəmli nümyəndələrindən biri, Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin banisi, böyük alim İbn Sinanın şagirdi. Doğum yeri naməlum olan filosof mənbələrdə bir qayda olaraq "əl-Azərbaycani" olaraq xatırlanır və Azərbaycandan olması vurğulanır.

Müəllifə aid 2 aforizm var
© 2011-2021
       5.4.6