e-h-behmenyar

Əbülhəsən Bəhmənyar

Şərq peripatetizminin görkəmli nümyəndələrindən biri, Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin banisi, böyük alim İbn Sinanın şagirdi. Doğum yeri naməlum olan filosof mənbələrdə bir qayda olaraq "əl-Azərbaycani" olaraq xatırlanır və Azərbaycandan olması vurğulanır.

Müəllifə aid 2 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7