duqlas-noel-adams

Duqlas Noel Adams

duqlas-noel-adams

Müəllifə aid 12 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7