Duqlas Noel Adams

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.1.7