Deni Didro

Müəllifə aid 35 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.2.2