Demokrit

Demokrit (E.ə. 460 - E.ə. 370) - Qədim Yunan filosofu. Levkippin tələbəsi, Atomistikanın əsasını qoyanlardan biri.

Müəllifə aid 16 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
       4.8.1