demokrit

Demokrit

Demokrit (E.ə. 460 - E.ə. 370) - Qədim Yunan filosofu. Levkippin tələbəsi, Atomistikanın əsasını qoyanlardan biri.

Müəllifə aid 16 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7